Mind Media Center

OTHER SERVICE

IMC: Integrated Marketing Communication Mind Pledia เสนอบริการออกแบบกลยุทธ์การตลาดในหลากหลายการติดต่อสื่อสารทางดิจิตอลเพื่อ ให้ข่าวสาร สร้างภาพพจน์และจูงใจลูกค้าเป้าหมายในยุคดิจิตอล โดยใช้เครื่องมือให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน CD/DVD service Mind Media ขอแนะนําบริการเกี่ยวกับซีดีครบวงจs โดย PumpCD.Com
  • บริการปั้มซีดี ดีวีดี มินิซีดี ซีดีการ์ด พร้อมสกรีน/ออฟเซ็ท
  • บริการสกรีน/พิมพ์บนหน้าซีดี-อาร์ ดีวีดี-อาร์ มินิซีดี-อาร์ ซีดีการ์ด – อาร์
  • บริการออกแบบปกและหน้าสกรีนซีดี ดีวีดี
  • บริการบรรจุกล่องซีดี กล่องดีวีดี (แบบธรรมดา สลิม สี่ต่างๆ USSุหลายๆ แผ่น)
  • บริการออกแบบ-จัดทําชองซีดี ดีวีดี รูปแบบต่างๆ ตามต้องการ
Domain/Hosting Service Mind Media ขอแนะนําบริการจดทะเบียน Domain name และเช่า Web Hosting แบบ Unlimited โดย MindMlediaHost.Com

Yes, i do