Other Service

OTHER SERVICE

IMC: Integrated Marketing Communication Mind Pledia เสนอบริการออกแบบกลยุทธ์การตลาดในหลากหลายการติดต่อสื่อสารทางดิจิตอลเพื่อ ให้ข่าวสาร สร้างภาพพจน์และจูงใจลูกค้าเป้าหมายในยุคดิจิตอล โดยใช้เครื่องมือให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน CD/DVD service Mind Media ขอแนะนําบริการเกี่ยวกับซีดีครบวงจs โดย PumpCD.Com
  • บริการปั้มซีดี ดีวีดี มินิซีดี ซีดีการ์ด พร้อมสกรีน/ออฟเซ็ท
  • บริการสกรีน/พิมพ์บนหน้าซีดี-อาร์ ดีวีดี-อาร์ มินิซีดี-อาร์ ซีดีการ์ด – อาร์
  • บริการออกแบบปกและหน้าสกรีนซีดี ดีวีดี
  • บริการบรรจุกล่องซีดี กล่องดีวีดี (แบบธรรมดา สลิม สี่ต่างๆ USSุหลายๆ แผ่น)
  • บริการออกแบบ-จัดทําชองซีดี ดีวีดี รูปแบบต่างๆ ตามต้องการ
Domain/Hosting Service Mind Media ขอแนะนําบริการจดทะเบียน Domain name และเช่า Web Hosting แบบ Unlimited โดย MindMlediaHost.Com

Yes, i do

AV

AV

Mind Media ขอนําเสนอบริการด้าน AV (Audio/Video) บริการบันทึกเสียง มิกซ์เสียง ทําดนตรีประกอบ บริการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ผลิตสื่อทางโทรทัศน์ Company Profile สร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก ตัดต่อวีดีโอ

Video Production

Mind Media เสนอบริการผลิตสื่อทางโทรทัศน์ Company Profile โมษณาสินค้า บริการครบ วงจรตั้งแต่เขียนบท ถ่ายทําคอมพิวเตอร์กราฟฟิค และตัดต่อ

Digital Photography

Mind Media เสนอบริการถ่ายภาพด้วยกล้อง ดิจิตอลเพื่อใช้ในการนําเสนอองค์กรและสินค้า โดยอาศัยการวัดแสงองค์ประกอบของภาพและ มุมกล้องในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ เฉพาะตัว เพิ่มความน่าสนใจของภาพ

Audio Production

Mind Media เสนอบริการด้านเสียงครบวงจร ตั้งแต่เขียนบท บันทึกเสียง และมิกซ์ เพื่อทําสปอต โมษณา เสียงพากย์ เพลง ดนตรีประกอบ โดย Sound Engineer มืออาชีพ

Yes, i do

New Media

NEW MEDIA

สื่อสมัยใหม่รองรับ PC Tablet Smartphone เช่น e-Magazine e-Book และ Application ต่างๆ เราพัฒนาตามความต้องการของลูกค้า ต่อยอดด้วยประสบการณ์ พัฒนาด้วยเทคโลโลยีที่ทันสมัย ได้สื่อใหม่ที่ตรงใจผู้บริโภค

Yes, i do

Advertising Media

ADVERTISING MEDIA

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งรูปแบบกลางแจ้งและในร่ม เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมาย
  • LED Billboard ในย่านชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย
  • Billboard ทางด่วน ทางหลวงทั่วประเทศ
  • In-Store Media สื่อประชาสัมพันธ์ในห้าง BigC TesSco Lotus Watsons
  • MRT & BTS Media สื่อประชาสัมพันธ์ในรถไฟฟ้า และสถานีทั้งระบบ โดยมีจอ LED Lightbox Sticker Wrap

Yes, i do

Multimedia

MULTIMEDIA

จัดทํามัลติมีเดียที่รวบรวมข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น ตัวอักษS ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ มานําเสนออย่างน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้งานง่าย และตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการ สามารถบันทึกลงในสื่อหลายรูปแบบ เช่น CD, CD-Card, Mini CD และ KIOSK สามารถประยุกต์ใช้งาน ต่างๆ เช่น Annual Report Company Profile และ Catalogue

Yes, i do

Web Design

WEB DESIGN

พัฒนาเว็ปไซต์ให้มีความโดดเด่น มีการสื่อสารองค์กรอย่างชัดเจน โดยมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว รวดเร็ว ใช้งานง่ายและสร้างความประทับใจ กับผู้มาเยือน ด้วยประสบการณ์ และเทคโนโลยี ทําให้เราสามารถ บริการท่านได้รวดเร็วภายใต้งบประมาณ ที่คุ้มค่า คุณมั่นใจได้ว่า เว็บไซต์จะตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือ องค์กรของคุณอีกทั้งยังบริการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ฟังก์ชั่นต่างๆ ในอนาคต เฉกเช่น ช่างตัดเสื้อที่วัดตัวแล้วตัดชุดให้ ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เราบริการท่านครบวงจรตั้งแต่เริ่ม การวางแนวคิดในการออกแบบไปสู่การบํารุงรักษาเว็ปไซต์ เมื่อเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสามารถ ดํานต่างๆ ตามความต้องการของลูกคํา เช่น ระบบการสั่งซื้อ ระบบการชําระเงิน ระบบจองห้องพัก ระบบสต๊อกสินค้า ระบบรับ สมัครยาน กระดานข่าว ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะเพิ่มเติมฟังกชั้นต่างๆ เมื่อต้องการ

Yes, i do

Creative Design

CREATIVE DESIGN

ออกแบบกราฟิก โลโก้ และบริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ทั้งการพิมพ์เอกสาร รายงาน สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจ เช่น แผ่นพับ โบชัวร์ โปสเตอร์ ปฏิทิน หนังสือ สื่อโฆษณา งานพิมพ์ ป้ายฯลฯ ด้วยราคาที่เป็นมาตรฐาน และบริการรวดเร็วออกแบบกราฟิก โลโก้ และบริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ทั้งการพิมพ์เอกสาร รายงาน สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจ เช่น แผ่นพับ โบชัวร์ โปสเตอร์ ปฏิทิน หนังสือ สื่อโฆษณา งานพิมพ์ ป้ายฯลฯ ด้วยราคาที่เป็นมาตรฐาน และบริการรวดเร็ว

Yes, i do